БУЛГАН АЙМАГ ДАХЬ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Булган аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэс нь төвдөө хэлтсийн дарга, хяналтын улсын байцаагч, ахлах улсын бүртгэгч, улсын бүртгэгч, архивч, мэдээлэл технологийн ажилтан, ахлах нягтлан бодогч, бичиг хэргийн эрхлэгч, жолооч, үйлчлэгч гэсэн 15 албан хаагчтай, 16 сум, 1 тосгонд улсын бүртгэгч ажиллаж нийт 32 орон тоотой үйл ажиллагаа явуулж байна.
Бид эрхэм зорилгодоо хүрэхийн тулд улсын бүртгэлийн болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, тэдгээрт нийцүүлэн гаргасан дүрэм журамыг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон УБЕГ-аас өгсөн удирдамж чиглэлийн дагуу иргэний, хуулийн этгээдийн, эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн үйл ажиллагааг орон нутагт эрхлэн зохион байгуулж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах, улсын бүртгэлийн шат дамжлагыг багасгаж, үйлчилгээг цахимжуулах замаар бүртгэлийн үйлчилгээг ил тод болгож, иргэдэд түргэн шуурхай хүргэх зорилт тавин ажиллаж байна.

ШИНЭ МЭДЭЭ