Та сонгогчдын нэрийн жагсаалтад байгаа өөрийн болон өөрийн байнга оршин суугаа хаягийн бүртгэлд бүртгэгдсэн нийт сонгогчийн мэдээлэлтэй танилцана уу

Та сонгогчдын нэрийн жагсаалтад байгаа өөрийн болон өөрийн байнга оршин суугаа хаягийн бүртгэлд бүртгэгдсэн нийт сонгогчийн мэдээлэлтэй танилцана уу

Та сонгогчдын нэрийн жагсаалтад байгаа өөрийн болон өөрийн байнга оршин суугаа хаягийн бүртгэлд бүртгэгдсэн нийт сонгогчийн мэдээлэлтэй танилцана уу

Дэлгэрэнгүй
Шилжилт хөдөлгөөн

Шилжилт хөдөлгөөн

Шилжилт хөдөлгөөн

Дэлгэрэнгүй
2024-3 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2024-3 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2023-3 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах нэгдсэн дадлага сургуулилтад Булган аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн хамт олон дүрмийн дагуу бэлэн байдлыг ханган оролцлоо.

Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах нэгдсэн дадлага сургуулилтад Булган аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн хамт олон дүрмийн дагуу бэлэн байдлыг ханган оролцлоо.

Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах нэгдсэн дадлага сургуулилтад Булган аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн хамт олон дүрмийн дагуу бэлэн байдлыг ханган оролцлоо.

Дэлгэрэнгүй
2024 оны 3-р сарын тоон мэдээ

2024 оны 3-р сарын тоон мэдээ

2024 оны 3-р сарын тоон мэдээ

Дэлгэрэнгүй
2024-2 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2024-2 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2023-2 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй
2024 оны 2-р сарын тоон мэдээ

2024 оны 2-р сарын тоон мэдээ

2024 оны 2-р сарын тоон мэдээ

Дэлгэрэнгүй
2024-1 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2024-1 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2023-1 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй
2024 оны 1-р сарын тоон мэдээ

2024 оны 1-р сарын тоон мэдээ

2024 оны 1-р сарын тоон мэдээ

Дэлгэрэнгүй
2023-12 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2023-12 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2022-12 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй
2023 оны 12-р сарын тоон мэдээ

2023 оны 12-р сарын тоон мэдээ

2023 оны 12-р сарын тоон мэдээ

Дэлгэрэнгүй
2023 оны 11-р сарын тоон мэдээ

2023 оны 11-р сарын тоон мэдээ

2023 оны 11-р сарын тоон мэдээ

Дэлгэрэнгүй
УБХ-ийн ХЭЭХЭУБ-ийн тасгийн дарга

УБХ-ийн ХЭЭХЭУБ-ийн тасгийн дарга

УБХ-ийн ХЭЭХЭУБ-ийн тасгийн дарга

Дэлгэрэнгүй
Аймгийн УБХ-ийн даргын АТТодорхойлолт

Аймгийн УБХ-ийн даргын АТТодорхойлолт

Аймгийн УБХ-ийн даргын АТТодорхойлолт

Дэлгэрэнгүй
ЗГ-ын 301дүгээр тогтоолын хавсралт

ЗГ-ын 301дүгээр тогтоолын хавсралт

ЗГ-ын 301дүгээр тогтоолын хавсралт

Дэлгэрэнгүй