᠎Улсын бүртгэлийн байгууллагын цахимжилт

᠎Улсын бүртгэлийн байгууллагын цахимжилт

᠎Улсын бүртгэлийн байгууллагын цахимжилт

Дэлгэрэнгүй
Булган аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтэст Нягтлан бодогчийн түр орон тоонд ажилтан авна

Булган аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтэст Нягтлан бодогчийн түр орон тоонд ажилтан авна

Булган аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтэст Нягтлан бодогчийн түр орон тоонд ажилтан авна

Дэлгэрэнгүй
Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хөлс

Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хөлс

Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хөлс

Дэлгэрэнгүй
НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨР

НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨР

Монгол улсад бүртгэлийн байгууллага үүсэж хөгжсөний 80 жилийн ойн ажлын хүрээнд БУЛГАН  аймаг дахь улсын бүртгэлийн хэлтсээс иргэн, аж ахуй нэгжид шинэлэг хэлбэрээр түргэн шуурхай бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлнэ.

Дэлгэрэнгүй
Коронавируст халдвар (COVID-19)-аас сэргийлье!

Коронавируст халдвар (COVID-19)-аас сэргийлье!

Коронавируст халдвар (COVID-19)-аас сэргийлье!

Дэлгэрэнгүй
САЙН ҮЙЛСИЙН АЯН

САЙН ҮЙЛСИЙН АЯН

Өвөрхангай аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн Есөнзүйл сумын улсын бүртгэгчээр ажиллаж байсан бөөрний архаг дутмагшил оноштой эмчлүүлж байгаа Г. Цоггэрэлийн эмчилгээний зардалд зориулж

Дэлгэрэнгүй
Эрх зүйн сургалт зохион байгууллаа

Эрх зүйн сургалт зохион байгууллаа

Монгол улсад бүртгэлийн байгууллага үүсэж хөгжсөний 80 жилийн ойн ажлын хүрээнд БУЛГАН  аймаг дахь улсын бүртгэлийн хэлтсээс иргэн, аж ахуй нэгжид шинэлэг хэлбэрээр түргэн шуурхай бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлнэ.

Дэлгэрэнгүй
Коронавируст халдвар COVID-19 цар тахлын хүрээнд:

Коронавируст халдвар COVID-19 цар тахлын хүрээнд:

Коронавируст халдвар COVID-19 цар тахлын хүрээнд: Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2020 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/259 дүгээр тушаал, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Тамгын газрын даргын 63 тоот албан бичиг, Улсын онцгой комиссын 9 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд Халдвараас урьдчилан сэргийлэх тулд иргэд хоорондоо 1-2 метр зайнаас харьцаж үйлчилгээний зааланд иргэдийг нэг цэгт бөөгнөрөл үүсгэхгүй байх үүднээс зай барь тэмдгийг үйлчилгээний зааланд байршуулан ажиллаж байна. Мөн үйлчилгээний

Дэлгэрэнгүй