Улсын бүртгэгч нарыг мэргэжил арга зүйгээр хангах сургалтын хөтөлбөр

Улсын бүртгэгч нарыг мэргэжил арга зүйгээр хангах сургалтын хөтөлбөр

Улсын бүртгэгч нарыг мэргэжил арга зүйгээр хангах сургалтын хөтөлбөр

Дэлгэрэнгүй
Сургалтанд хамрагдлаа.

Сургалтанд хамрагдлаа.

Сургалтанд хамрагдлаа.

Дэлгэрэнгүй
Эрх зүйн сургалт зохион байгууллаа

Эрх зүйн сургалт зохион байгууллаа

Монгол улсад бүртгэлийн байгууллага үүсэж хөгжсөний 80 жилийн ойн ажлын хүрээнд БУЛГАН  аймаг дахь улсын бүртгэлийн хэлтсээс иргэн, аж ахуй нэгжид шинэлэг хэлбэрээр түргэн шуурхай бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлнэ.

Дэлгэрэнгүй