2021 оны 2-р дүгээр улирлын өргөдөл гомдлын тайлан

A- A A+
2021 оны 2-р  дүгээр улирлын өргөдөл гомдлын тайлан