2021 оны 3-р дугаар улирлын өргөдөл гомдлын тайлан

A- A A+
2021 оны 3-р  дугаар улирлын өргөдөл гомдлын тайлан