Азийн хөгжлийн банкны Техникийн туслалцааны төсөл амжилттай хэрэгжиж дууслаа

A- A A+
Азийн хөгжлийн банкны Техникийн туслалцааны төсөл амжилттай хэрэгжиж дууслаа