"Ёс зүйтэй, мэдлэг чадвартай, хариуцлагатай-Төрийн алба"-ны зөвөлгөөн зохион байгуулагдлаа.

A- A A+

Аймгийн Төрийн албан хаагчдын зөвлөгөөн зохион байгуулагдаж 2022 оныг Булган аймгийн хэмжээнд "Ёс зүйтэй, мэдлэг чадвартай, хариуцлагатай-Төрийн алба"-ны жил болгон зарласан. Жилийн ажлын хүрээнд аймгийн Төрийн албан хаагчдын зөвлөгөөнийг зохион байгуулагдаж, зөвлөгөөнд тус хэлтсийн удирдах, гүйцэтгэх албан хаагчид хамрагдлаа. Зөвлөгөөнд:  Цахим харилцаа, хөгжлийн яамны хэлтсийн дарга А.Золзаяа "Цахим шилжилт-Цахим жишиг аймаг", Эдийн засаг хөгжлийн яамны Бүс нутаг, аж үйлдвэрийн бодлогын газрын дарга Д.Эрдэнэбаяр "Бүс орон нутгийн хөгжлийн бодлого төлөвлөлт-Шинэ сэргэлтийн бодлого", Удирдлагын академийн Төрийн албаны сургуулийн захирал Д.Байгал "Төрийн албаны сургалтын тогтолцоо", НҮБ-ын Монгол улсад мэргэжлийн, иргэн төвтэй төрийн албыг төлөвшүүлэх нь төслийн үндэсний зөвлөх Д.Отгон "Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн өнөөгийн байдал, эрх зүйн орчин-Тэгш гарааны шударга нөхцөл, Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга Д.Алтаншагай "Булган аймгийн Төрийн албан хаагчийн өнөөгийн байдал, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээ", Удирдлагын академийн сургалтын албаны дарга Я.Бямбаяр "Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль" Лектор Н.Отгон-Алтанцоож "Төрийн албан хаагчийн Энгэйжмент" сэдвүүдээр илтгэл, сургалт орлоо.