2022 оны 1-р дүгээр улирлын өргөдөл гомдлын тайлан

A- A A+
2022 оны 1-р дүгээр улирлын өргөдөл гомдлын тайлан