2022-10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

A- A A+
2022-10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ