Хангал сумын улсын бүртгэгчийн сул орон тоог нөхөх тусгай шалгалтын бүртгэл явагдаж байна

A- A A+
Хангал сумын улсын бүртгэгчийн сул орон тоог нөхөх тусгай шалгалтын бүртгэл явагдаж байна

https://hh.csc.gov.mn/view/a5b40e01-cd2b-4664-8aa0-47a3d77c5edc