2023-9 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

A- A A+
2023-9 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ