2022 оны 4-р дугаар улирлын өргөдөл гомдлын тайлан

A- A A+
2022 оны 4-р дугаар улирлын өргөдөл гомдлын тайлан