2023 оны 3-р дүгээр улирлын өргөдөл гомдлын тайлан

A- A A+
2023 оны 3-р дүгээр улирлын өргөдөл гомдлын тайлан