ЗГ-ын 301дүгээр тогтоолын хавсралт

A- A A+
ЗГ-ын 301дүгээр тогтоолын хавсралт